ซื้อวัสดุหินผุขนาดใหญ่ เพื่อถมหลุมบ่อหลังท่อบล็อก ถนนสายช้างน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่่านประกาศ