สำรวจและแก้ไขปรับปรุง ขุดลอก จุดที่บริเวณน้ำท่วมขังในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว คณะผู้บริหาร ประธานสมาชิกสภา สมาชิกสภาเขต1 เขต2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขปรับปรุง ขุดลอก จุดที่บริเวณน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังฉับพลัน จนก่อให้เกิดน้ำท่วมเข้าบ้านในพื้นที่บางส่วน