มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้กักตัวที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว มอบหมายให้นายถาวร กลีบแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอาหารแห้ง ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัว จำนวน 8 ครัวเรือน