ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดเขาปูน

มื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง