ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภออื่นๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

คลิ๊กดาวโหลดไฟล์เอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภออื่นๆ