เตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30น. นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) โดยมีนายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวการจัดตั้งศูนย์พักคอยและลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการบริหารจัดการภายในศูนย์พักคอย ทั้งส่วนของการวางจัดเตียง การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ การระบายอากาศ สถาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก