ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ล้มทับบ้าน ม.6

นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าพนักงานป้องกัน ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ล้มทับบ้าน ม.6 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อวันที่ 4 ต.ค 64