ลงตรวจสอบพื้นที่ ม.1 พื้นที่ดินไลด์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00น. เกิดดินและก้อนหินสไลด์ลงมาถล่มทับบริเวณบ้านเรือน ม.1 จึงก่อให้เกิดความเสียหาย นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภา เจ้าพนักงานป้องกัน ลงตรวจสอบพื้นที่ และให้การช่วยเหลือทางผู้ประสบภัย