ประชาสัมพันธ์ วัคซีน”ซิโนฟาร์ม” อบจ.ตรัง เปิดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมและลงทะเบียนใหม่ เปิดระบบจนกว่าจะเต็มจำนวน ทาง www.ตรังสู้.com