ขอความเห็นขอบร่างขอบข่ายงานหรือรูปเเบบรายการงานก่อสร้างเเละกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน-หมู่1-3-ตำบลท่างิ้ว-1.pdf

เเบบ-ปร.4.pdf/เเบบ-ปร.5ก.pdf

เเบบ-ปร.6.pdf