โครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ รพสต.ท่างิ้ว

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30น. นายประสิทธิ์ แซ่สอนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะ นายทิวัตถ์ ขวัญเมือง ปลัดเทศบาล ข้าราชการและคณะรพสต.ท่างิ้ว อสม.ทั้ง 8 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลสุขภาพตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง