โครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00น. นายประสิทธิ์ แซ่สอ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยคณะ นายทิวัตถ์ ขวัญเมือง ปลัดเทศบาลข้าราชการ คณะครูศพด.ตำบลท่างิ้ว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง