ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน(รอบที่2)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน(รอบที่2) ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ CLICK HERE https://opdc.csn.cx/