ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ฯ


ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศซบาลตำบลท่างิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศซบาลตำบลท่างิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566