ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (ก.ค. 63 – ก.ย.63)

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อประปาเทศบาลตำบลท่างิ้ว ม.1,ม.5,ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศราคากลาง โครงการว่างท่อประปาเทศบาลตำบลท่างิ้ว หมู่ที่ 1, 5, 7

http://thangiewcity.

Read more