ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 – 3 ชุมชนท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาก่อส

Read more

ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการคัดครองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เทศบาลตำบลท่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

จ้างก่อสร้างทางคมนาคม คสล.สายหนองหว้า นาพรุ เชื่อมต่อคอสะพานช่วงที่ 2 ตำบลเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม)

http://thangiewcity.

Read more