ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมไฟส่องสว่างและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.39 – 001 สายท่างิ้ว – ในเตา หมู่ที่ 1 บ้านท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างลานกีฬา พร้อมไฟส่องสว่างและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยกเลิกประกวดรา

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา พร้อมไฟส่องสว่างและจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศประกวดราคา-คก.

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศระบบผลิตน้ำประ

Read more

เปลี่ยนเเปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านทุ่งค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

/ประกาศเปลี่ยนแปลงปร

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบผลิตน้ำประปร (water tratment system)

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางฯ ถนนสายบ้านทุ่งค้อ ม. 5 ต.ท่างิ้ว

http://thangiewcity.

Read more

ประเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านทุ้งค้อ ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า – นาพรุ ม.2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more