ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบผลิตน้ำประปร (water tratment system)

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางฯ ถนนสายบ้านทุ่งค้อ ม. 5 ต.ท่างิ้ว

http://thangiewcity.

Read more

ประเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านทุ้งค้อ ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า – นาพรุ ม.2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน

Read more