โครงการก่อสร้างทางคมนาคม คสล สายสามแยกปากห้วย-บ้านนางนงเยาว์ ชูไชยยัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทุ่งค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทุ่งควน – ควนเปลว หมู่ที่6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายตกวัดเขาปูน หมู่ที่6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว(อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว)

ประกาศราคากลาง-คก.รื

Read more

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้ว และน้ำตกบ่อเจ็ดลูก โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญ

Read more

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาพักผ่อนเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว (ส่วนราชการ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศราคากลางปรับปร

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้ว และน้ำตกบ่อเจ็ดลูก โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านนาโพธิ์ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศผู้ชนะกประกวดร

Read more