ประเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านทุ้งค้อ ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า – นาพรุ ม.2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า – นาพรุ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://thangiewcity.

Read more

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางคมนาคม คสล.สายหนองหว้า-นาพรุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บันทึกข้อความ-ส่งกำห

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่-หมู่ที่-1-3 ชุมชนท่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง.pdf

ประกาศผู้ชนะ-ประกวดร

Read more